Wiele osób bagatelizuje pierwsze objawy wskazujące na pogorszenie narządu słuchu. Niestety często spotkać można również osoby, których wada słuchu znacząco utrudnia życia, a w dalszym ciągu nie udają się one po pomoc do specjalisty.

Dlaczego gorzej słyszymy?

Stan narządu słuchu pogarsza się wraz z wiekiem. Jest to proces naturalny, którego intensywność w dużej mierze zależy od uwarunkowań genetycznych oraz od tego jak intensywnie narząd ten jest przez nas wykorzystywany przez całe życie. Z badań wynika, że problemy ze słuchem ma co druga osoba powyżej 74. roku życia i co trzecia w wieku 65-74 lat. Drugą przyczyną pogorszenia słuchu jest tzw. hałas cywilizacyjny. Jego natężenie rośnie z roku na rok. Wynika on z hałasu miast jak i wszystkich urządzeń które nas otaczają (telewizory, słuchawki, komputery).

Czynniki zwiększające ryzyko ubytku słuchu

Niektóre osoby w większym stopniu są narażone na ryzyku wady słuchu. Do głównych czynników zwiększających ryzyko zaliczamy:

– głośne słuchanie muzyki przez słuchawki,

– przebywanie długotrwale w hałasie,

– nadciśnienie,

– cukrzyca i miażdżyca,

– otyłość,

– czynniki genetyczne,

– przebyte w ciągu życia urazy.

Jak dbać o narząd słuchu?

Odpowiednia profilaktyka narządu słuchu jest kluczowa dla zachowania jego sprawności jak najdłużej. Przede wszystkim należy unikać przebywania w hałasie w sposób długotrwały. Dobrą praktyką jest również zmniejszenie głośności telewizora, radia czy słuchanej muzyki. Jeśli nasza praca związana jest z ekspozycją na hałas to konieczne jest stosowanie ochraniaczy na uszy. Ryzyko wad słuchu powodują również choroby takie jak różyczka czy zapalenie opon mózgowych. Najlepszą metodą zapobiegnięcia tym chorobą jest wykonanie szczepienia. Dodatkowo bardzo ważne jest wczesne zdiagnozowane wady słuchu, które pozwoli na wprowadzenie odpowiednich działań.

Badanie słuchu w domu

Dla osób, które nie mają czasu udać się do lekarza, lub nie mają takiej możliwości poleca się do wstępnej diagnozy test słuchu online. Jest to narzędzie, które pozwala na otrzymanie wstępnej informacji dotyczącej stanu naszych uszu. Wyniki nie są wiążące, jednak pozwalają uzyskać obraz czy posiadamy jakiekolwiek problemy. Jeśli badanie online wskaże problemy warto udać się do lekarza w celu zbadania problemu. Do badania wymagane jest jedynie połączenie z internetem, ciche pomieszczenie oraz zamknięte słuchawki. Zapewnią one dobrą jakość dźwięku i sprawią, że wyniki testu będą wiarygodne. Test można wykonać również przy użyciu głośników, jednak jego wyniki mogą nie być, aż tak dokładne. Na początku badania należy dostosować natężenie dźwięku zgodnie z zaleceniami.

Jak przebiega test słuchu online?

W pierwszej kolejności badana osoba zapoznaje się z krótkim wprowadzeniem. Najczęściej polega ono na sprawdzeniu poprawności działania sprzętu i odpowiedź na proste pytanie. Następnie przez słuchawki emitowane są dźwięki o różnej częstotliwości i natężeniu. Należy reagować na nie zgodnie z zaleceniami przekazanymi na początku badania. Po zakończonym procesie pacjent otrzymuje wynik oraz zalecenia co do kolejnych działań.

Odpowiednie dbanie o uszy jak i ich badanie jest bardzo ważne. Jeśli chcesz poszerzyć wiedzę na ten temat, polecamy artykuł: Na czym polega test słuchu i jak się go wykonuje?